သစ်တောတက္ကသိုလ်အကြောင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန 
သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တောတက္ကသိုလ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ
 
နိဒါန်း
၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တော တက္ကသိုလ်သည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်လျက် သစ်တောပညာ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
 
အဓိကတာ၀န်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ
၂။ သစ်တောတက္ကသိုလ်၏ အဓိကတာဝန်မှာ သစ်တောတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား/သူများအား သစ်တောပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ ဖြန့်ဝေပေးရန်နှင့် အရည်အချင်းပြည့်ဝ သော သစ်တောပညာရှင်များအဖြစ် မွေးထုတ်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ 
၃။ သစ်တောတက္ကသိုလ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ - 
(က) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ 
(ခ) သစ်တောကဏ္ဍအတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော သစ်တောပညာရှင်များအဖြစ် မွေးထုတ်ပေးရန်၊ 
(ဂ) သစ်တောပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ တိုးပွားလာစေရန်၊ 
(ဃ) သုတေသနလုပ်ငန်းများမှတဆင့် သစ်တောပညာရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်၊ 
(င) သစ်တောကဏ္ဍအတွက် ပညာရပ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ 
 
သစ်တော တက္ကသိုလ်၏နောက်ခံသမိုင်း
၄။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်အဆင့် သစ်တောပညာရပ်များကို (၁၉၂၃)ခုနှစ်မှစတင်၍ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် သစ်တောပညာဌာနမှ တာဝန်ယူသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် လက်အောက်ရှိ သစ်တောပညာဌာနမှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် သစ်တော(သိပ္ပံ) ဘွဲ့ရသူ ဦးရေမှာ (၁၀၀၁) ဦးဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၈၅) ခုနှစ်တွင် သစ်တောပညာဌာနကို ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် လက်အောက်ရှိ သစ်တောပညာဌာနမှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် သစ်တောသိပ္ပဘွဲ့ရ လူဦးရေမှာ (၁၄၁)ဦး ဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၉၂) ခုနှစ်တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်အား သီးခြားတက္ကသိုလ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ်အထိ သစ်တောတက္ကသိုလ်မှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် သစ်တောသိပ္ပံဘွဲ့ရ လူဦးရေမှာ (၉၈၆) ဦးဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၉၅) ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသူများ စတင်ခေါ်ယူ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ခေါ်ယူသူ အရေအတွက်၏ (၂၅ %) ဖြင့် ကျောင်းသူ (၁၂)ဦးအား စတင်လက်ခံ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ (၁၉၉၆) ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ သစ်တောပညာဌာနမှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် သစ်တော(သိပ္ပံ) ဘွဲ့ရသူ ဦးရေမှာ (၁၀၀၁) ဦးဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၈၅) ခုနှစ်တွင် သစ်တောပညာဌာနကို ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ် လက်အောက်ရှိ သစ်တောပညာဌာနမှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် သစ်တောသိပ္ပံဘွဲ့ရ လူဦးရေမှာ (၁၄၁)ဦး ဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၉၂) ခုနှစ်တွင် သစ်တောတက္ကသိုလ်အား သီးခြားတက္ကသိုလ်အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင် ထားရှိခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ်အထိ သစ်တောတက္ကသိုလ်မှ မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် သစ်တောသိပ္ပံဘွဲ့ရ လူဦးရေမှာ (၉၈၆) ဦးဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၉၅) ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသူများ စတင်ခေါ်ယူသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ခေါ်ယူသူ အရေအတွက်၏ (၂၅%) ဖြင့် ကျောင်းသူ (၁၂)ဦးအား စတင်လက်ခံ သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ (၁၉၉၆) ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကို စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
 
တည်နေရာနှင့် အကျယ်အဝန်း
၅။ သစ်တောတက္ကသိုလ်သည် နေပြည်တော်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းမ နှင့် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တို့၏ အရှေ့ဘက်၌ တည်ရှိပါသည်။ အကျယ်အဝန်းမှာ (၁၃၇) ဧက ရှိပါသည်။ စတင်လက်ခံသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ (၁၉၉၆) ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများကိုစတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
 
ဘွဲ့ကြိုအဆင့် သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ
၆။ (၂၀၀၆-၂၀၀၇) ပညာသင်နှစ်မှစတင်၍ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများအား နှစ်စဉ် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲပြုလုပ်၍ ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ပြုလျှက်ရှိပါသည်။ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် ကြိုတင်ကြေငြာ၍ ရေးဖြေစာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်း၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ မိုင်(၂၀)လမ်းလျှောက်စွမ်းရည် စစ်ဆေးခြင်း များပြုလုပ်၍ ကျောင်းသား/ကျေားင်းသူ (၁၀၀)ဦးအား နှစ်စဉ်လက်ခံသင်ကြားပေးလျက် လျှက်ရှိပါသည်။ 
၇။ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းကာလမှာလက်ရှိအချိန်တွင် ပထမနှစ်မှ ပဉ္စမနှစ်အထိ (၅) နှစ် ဖြစ်ပြီး အပ်နှင်းသည့်ဘွဲ့မှာ သိပ္ပံ(သစ်တောပညာ)ဘွဲ့ {B.Sc (Forestry)} ဖြစ်ပါသည်။ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ်မှစတင်ပြီး ဘွဲ့ကြိုကာလကို (၆)နှစ်သို့ ပြန်လည်တိုးမြှင့်ထားပါသည်။ သင်ကြားမှု အစီအစဉ်အနေဖြင့် ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ဝက် (၂) ခုခွဲ၍ သင်ကြားလျှက်ရှိပြီး အခြေခံဘာသာရပ်(၁၀) ခု၊ သစ်တောပညာဘာသာရပ် (၃၃) ခုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဘာသာရပ် (၆) ခု တို့ကို သင်ကြားပို့ချလျှက်ရှိပါသည်။ လက်တွေ့ကွင်းဆင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို တတိယနှစ်မှ ပဉ္စမနှစ်အထိ တစ်နှစ်လျှင် (၁) ကြိမ်နှုန်းဖြင့် (၃) ကြိမ် လက်တွေ့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်စေပါသည်။
 
ဘွဲ့လွန် သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ
၈။ သစ်တောတက္ကသိုလ်၊ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့သင်တန်းနှင့်ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများမှ သတ်မှတ် အရည်အချင်း ပြည့်မီ သူများအား လျှောက်ထား တက်ရောက်ခွင့် ပြုခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ (၂) နှစ် သတ်မှတ် ထားပြီး လိုအပ်ပါက အချိန်ပို (၁) နှစ် ထပ်မံ ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။ အပ်နှင်းသည့် ဘွဲ့များမှာ ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ(သစ်တောပညာ)ဘွဲ့ (Post Graduate Diploma in Forestry)၊ မဟာသိပ္ပံ (သစ်တောပညာ)ဘွဲ့ {M.Sc (Forestry)}နှင့် မဟာသိပ္ပံ(သစ်တောထွက်ပစ္စည်းပညာ)ဘွဲ့ {M.Sc (Forest Products)}တို့ ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြားမှု အစီအစဉ်တွင် အရည်အချင်းစစ် သင်တန်း အနေဖြင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်းနှင့် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခြင်းများကို ဆောင်ရွက်စေပါသည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများသည် ကျမ်းပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
 
သစ်တောတက္ကသိုလ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံ
၉။ သစ်တောတက္ကသိုလ်၏ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကို နောက်ဆက်တွဲ (က) ဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
 
စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းအင်အား စာရင်း
၁၀။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တော တက္ကသိုလ်၊ ရေဆင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအရ အရာထမ်း (၅၀) ဦးနှင့် အမှုထမ်း (၁၃၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၈၈) ဦး ခွင့်ပြုထားပြီး သစ်တောတက္ကသိုလ်၏  ခွင့်ပြု/ခန့်ထား ဝန်ထမ်းအင်အား စာရင်းကို နောက်ဆက်တွဲ (ခ) ဖြင့် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
 
(၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ် သင်တန်းနှစ်အလိုက် ကျောင်းသား/သူ အရေအတွက်
၁၁။ (၂၀၁၂-၂၀၁၃) ပညာသင်နှစ် ပထမစာသင်နှစ်ဝက် (ဒုတိယနှစ် မှ ပဉ္စမနှစ်အထိ) ကို (၁၉-၁၁-၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိ သည့် ကျောင်းသား/သူ ဦးရေနှင့် မဟာသိပ္ပံသင်တန်းသားဦးရေကို နောက်ဆက်တွဲ(ဂ)ဖြင့် ဖော်ပြအပ် ပါသည်။
 
ဆရာ/ဆရာမ အင်အား စာရင်းနှင့် ဘွဲ့ဒီဂရီရရှိမှု
၁၂။ သစ်တောတက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားရေးတာဝန်များကို သရုပ်ပြမှ ပါမောက္ခ အဆင့်အထိ ဆရာ/ဆရာမ (၅၅) ဦးဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အပြင် ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ဒုတိယ ပါမောက္ခ္ခချုပ် (သင်ကြား/စီမံ) တို့ကလည်း အားဖြည့် သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ဆရာ/ ဆရာမများ အင်အားနှင့် ဆရာ/ဆရာများ၏ ဘွဲ့ဒီဂရီ ရရှိမှုအခြေအနေကို နောက်ဆက်တွဲ (ဃ)ဖြင့် ဖော်ပြအပ် ပါသည်။
 
သင်ကြားမှု မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများ
၁၃။ ယခင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကို ပိုမိုပြည့်စုံစေရန်နှင့် ပြောင်းလဲလာသည့် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်ကို ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန် ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ အတန်းတိုင်းတွင် ဖိဖိစီးစီး သင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်။ စာပေ သင်ကြားရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်နှင့် ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန် ဟောပြောပွဲများကို ပြုလုပ် ပေးပါသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများ အရည်အသွေး ပိုမိုပြည့်ဝလာစေရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ ပညာသင်များ၊ သင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများတက်ရောက်ရန် စေလွှတ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
 
စာပေလှုပ်ရှားမှုများ
၁၄။ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန်အတွက် ဟောပြောပွဲများနှင့် နေ့ထူးနေ့မြတ် အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲများကို အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ သစ်တောတက္ကသိုလ်၊ စာကြည့်တိုက်တွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များအပြင် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများ၊ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်များ၊ သုတ၊ ရသ စာအုပ်စာပေများကို ကျောင်းသား/သူများ လေ့လာရန် ထားရှိထားပါ သည်။
 
ကျောင်းတွင်း အားကစား လှုပ်ရှားမှုများ
၁၅။ အားကစားလှုပ်ရှားမှုများအနေဖြင့် အတန်းလိုက် ဘောလုံး၊ ဘော်လီဘော၊ ပိုက်ကျော်ခြင်း၊ ထုပ်ဆီးတိုး၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ စစ်တုရင်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာလုံးဆကပြိုင်ပွဲများကို နှစ်စဉ် ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
 
ကျောင်းသား/သူများ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ချီးမြှင့်မှု အခြေအနေ
၁၆။ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း သစ်တောတက္ကသိုလ်၊ ကျောင်းသား/သူများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ချီးမြှင့်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
 

စဉ်

ဆုအမျိုးအစား

လစဉ် ချီးမြှင့်ငွေ (ကျပ်)

ဦးရေ

၁။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၅,၀၀၀

၂၃

၂။

FREDA

၁၀,၀၀၀

၁၀

၃။

Nagao NEF

၂၆,၀၀၀

၄၈

၄။

သစ်တောတက္ကသိုလ် ပညာပါရမီ ဖြည့်ဆည်းရေးအဖွဲ့

၁၀,၀၀၀

၂၃

 
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ
၁၇။ ဂျာမဏီနိုင်ငံ University of Goettingen နှင့် Technical University of Dresden၊ ဂျပန်နိုင်ငံ Kyoto University လက်အောက်ရှိ Graduate School of Asian and African Area Studies (ASAFAS) တို့နှင့် သင်ကြားရေးနှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်ပတက္ကသိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်နိုင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
 
သီးခြား ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ
၁၈။ သီးခြား လမ်းညွှန်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း များပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘာသာရပ်များ ထည့်သွင်း သင်ကြား ခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု ရှိရန်အတွက် ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ သင်ကြားပေးခြင်း၊ သစ်တောသမိုင်း သင်ခန်းစာများ ပို့ချပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ 
၁၉။ တက္ကသိုလ်၏ သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများအပြင် မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကျောင်း ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲအတွက် မေးခွန်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အဖြေလွှာများ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း တို့ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်ပဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ စေလွှတ်ရန် အရည်အချင်းစစ် တန်းစီဇယားစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းကိုလည်း လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန နှင့် ပူးပေါင်း၍ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
 
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ
၂၀။ သစ်တောတက္ကသိုလ်မှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ 
(က) သင်ရိုးနှင့် သင်ကြားမှု အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ 
(ခ) ကျောင်းသား/သူများ အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်စေရန်နှင့် စည်းကမ်း လိုက်နာမှု ရှိစေရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ 
(ဂ) သင်ကြားရေးနှင့် သုတေသန ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက် သွားပါမည်။ 
(ဃ) ခေတ်မီသင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ဖြည့်ဆည်း၍ သင်ကြားမှုကို ပိုမို ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ 
(င) Multimedia Room တွင် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆက်လက် စီစဉ် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ 
(စ) ကျောင်းသား/သူများ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ ပျော်ရွှင်ရေးနှင့် အသိပညာရရှိရေးအတွက် အားကစားနှင့် စာပေဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပြင်ပလေ့လာရေး အစီအစဉ်များ ကိုလည်း အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲ၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ 
(ဆ) သင်ကြားရေး/စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး/သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ဖြည့်တင်းရေး နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက် သစ်တောဦးစီး ဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်သို့တင်ပြ၍ လည်းကောင်း၊ အခြား သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ 
(ဇ) ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန် သင်တန်း အစီအစဉ်များ သင်ရိုးညွှန်းတန်းများကို ပြန်လည် စီစစ် သုံးသပ်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် မွမ်းမံ ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သွားပါမည်။
 
နိဂုံး
၂၁။ သစ်တောတက္ကသိုလ်ရှိ ကျောင်းသား/သူများအားလုံး အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ကြစေ ရန်နှင့် သစ်တောတက္ကသိုလ်သည် သစ်တောကဏ္ဍအရင်းအမြစ်အဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဦးတည်၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် ဘွဲ့ရများနှင့် ဘွဲ့လွန်ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ပြီး ပညာထူးချွန်သည့် သားကောင်း၊ သမီးကောင်း ရတနာများဖြစ်စေရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှု၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်၏ အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှု တြို့ဖင့် ဆရာ/ဆရာမများက ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဝိုင်းဝန်းသင်ကြား ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။