ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောတည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁)သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

Video: