သစ်တောဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံခန့်ခွဲရေး)ဦးဇော်မင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူမျာအား WHO၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန၊ USAID PREDICT Project တို့မှ တာဝန်ရှိသူများကလာရောက်တွေ့ဆုံ

၁၈.၇.၂၀၁၇ ရက်နေ့ (၁၄:၀၀)နာရီအချိန်တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်း မတွင် သစ်တောဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံခန့်ခွဲရေး)ဦးဇော်မင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူမျာအား WHO၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန၊ USAID PREDICT Project တို့မှ တာဝန်ရှိသူများကလာရောက်တွေ့ဆုံ၍ National One Health Strategic Plan ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်….