သစ်တောဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်း)ဦးကျော်ကျော်လွင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများအားဒိန်းမတ်သံရုံးမှ Counsellor ကရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းဒီရေတောစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက်ဆွေးနွေး

၁၈.၇.၂၀၁၇ ရက်နေ့ (၁၄:၀၀)နာရီအချိန်တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဧည့်ခန်းမတွင် သစ်တောဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(မူဝါဒနှင့်စီမံကိန်း)ဦးကျော်ကျော်လွင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား ဒိန်းမတ်သံရုံးမှ Counsellor က ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒီရေတောစီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် လာရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်…