သစ်တောဦးစီးဌာန၊ UNDP,F.A.O တို့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ UN-REDD( Programme Excutive Board PEB)Meeting အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်(အမရ ဟိုတယ်) ၌ ကျင်းပ

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ UNDP,F.A.O တို့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ UN-REDD( Programme Excutive Board PEB)Meeting အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ တတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၅-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့ နံနက်(၀၉း၃၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်(အမရ ဟိုတယ်) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ PEB သည် UNFCCC မှ ချမှတ်ထားသော REDD+ mechanism ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၏ UN-REDD National Programme လုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။