သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဧည့်ထမင်းစားဆောင်၌ FLEGT UNIT အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ

၁၆.၈.၂၀၁၇ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၃၀)နာရီအချိန်တွင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး၊ ဧည့်ထမင်းစားဆောင်၌ FLEGT UNIT အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာ  FLEGT UNIT အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး  UNIT အဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များအား သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်…