ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ နတ်တလင်းမြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရှိ ပုံစံ(၈)ဝင် လွှဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချမည့်အစီအစဉ်

ဖိုင်ရယူရန်: