မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့

၁။     နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း    

        မြန်မာပြည်သစ်တောကျောင်း (သာယာဝတီမြို့) (၁၈၉၈−၁၉၁၀) ခုနှစ်အားပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊သာယာဝတီခရိုင်၊သာယာဝတီမြို့တွင်၁၈၉၈ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအကြီးတန်း နှင့်အငယ်တန်းဟူ၍ သင်တန်း(၂)ခုခွဲခြားကာ အကြီးတန်းအားအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်း ကောင်း၊ အငယ်တန်းအား မြန်မာဘာသာဖြင့် လည်းကောင်းသင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။

          ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်သစ်တောကျောင်းကို ပျဉ်းမနားမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့၍ ၁၉၁၁ မှ ၁၉၄၂ခုနှစ်အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သောကြောင့် ၁၉၄၂မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်ထိ ဂျပန်ခေတ်သစ်တောကျောင်း(သာယာဝတီ)တွင် လည်းကောင်း၊ စစ်ပြီးကာလ ၁၉၄၇မှ ၁၉၄၉ ခုနှစ်ထိ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကျောင်း(ပျဉ်းမနား)တွင် လည်းကောင်း၊ ၁၉၅၀ မှ ၁၉၅၃ ခုနှစ် ထိ အင်းစိန်မြို့တွင်လည်းကောင်း ဖွင်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၃ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကျောင်းအား ပြင်ဦးလွင်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

          ၁၉၈၃ခုနှစ်မှ ၁၉၈၆ခုနှစ်အတွင်း ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်းကာလ၌ သစ်တောလုပ်ငန်းအတတ်သင်ကျောင်းဟု ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကျောင်း(Myanmar Forest School) အမည်ပြောင်းလဲပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

၂။     လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ

        မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ လက်ထောက်ကထိက(၈)ဦး၊ နည်းပြ(၈)ဦး၊ ဌာနခွဲစာရေး(၁)ဦး၊ ကျန်းမာရေးမှူး-၂(၁)ဦး၊ ပြတိုက်လက်ထောက်(၃)(၁)ဦး၊ အကြီးတန်းစာရေး(၁)ဦး၊ စာကြည့် တိုက်လက်ထောက်(၃)(၁)ဦး၊ ကာယနည်းပြ(၂)ဦး၊ ပစ္စည်းထိန်း(၄)(၁)ဦး၊ တောခေါင်း(၄)ဦး၊ တောခေါင်းရုပ်လုံးသွင်း(၁)ဦး၊ အငယ်တန်းစာရေး(၂)ဦး၊ အငယ်တန်း လက်နှိပ်စက်ရိုက်(၂)ဦး၊  ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်(၄)(၁)ဦး၊ ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်(၅) (၁)ဦး၊ စက်မောင်း(၅) (၁)ဦး၊ ပြတိုက် လက်ထောက်(၅) (၁)ဦး၊ သူနာပြု(၅) (၂)ဦး၊ အမှုတွဲထိန်း(၁)ဦး၊ ရုံးအကူ(၁)ဦး၊  သန့်ရှင်းရေး အကူ (၃)ဦး၊ ရုံးစောင့်(၃)ဦး၊  စုစုပေါင်း(၄၉)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၃။     လက်ရှိဝန်ထမ်းစာရင်း

မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး(၁)ဦး၊ လက်ထောက်ကထိက(၇)ဦး၊ နည်းပြ(၄)ဦး၊ ဌာနခွဲစာရေး(၁)ဦး၊ အကြီးတန်းစာရေး(၁)ဦး၊ စာကြည့်တိုက်လက်ထောက်(၃) (၁)ဦး၊ ကာယနည်းပြ(၂)ဦး၊ တောအုပ်(၁)ဦး၊   ပစ္စည်းထိန်း(၄) (၁)ဦး၊ တောခေါင်း(၄)ဦး၊     တောခေါင်းရုပ်လုံးသွင်း(၁)ဦး၊ အငယ်တန်းစာရေး(၂)ဦး၊ အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက်(၂)ဦး၊  ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်(၄)(၁)ဦး၊ သူနာပြု(၅)(၁)ဦး၊တောကြပ်(၁)ဦး၊ သန့်ရှင်းရေးအကူ(၂)ဦး၊ ရုံးစောင့်(၂)ဦး၊  စုစုပေါင်း(၃၆)ဦး တို့ဖြင့် ခန့်ထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ (ပူးတွဲ-က ဇယားဖြင့် ဖော်ပြထားရှိပါသည်။)

၄။     ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်သည့်သင်တန်းများ

(က)    ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း၂၀၁၃ခုနှစ်၊ အခြေခံသစ်တောပညာ သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၀၉)ကို ၇-၁-၂၀၁၃ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ (၅၅)ဦး၊ အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၁၆)ဦး နှင့်           မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ (၂၅) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၉၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          (ခ)     ၂၀၁၄ခုနှစ် အခြေခံသစ်တောပညာသင်တန်းအပတ်စဉ်(၁၁၀)ကို ၆-၁-၂၀၁၄ရက်နေ့တွင် သစ်တောဦးစီးဌာနမှ (၆၅)ဦး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၁၈)ဦး၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ (၁၄)ဦး၊ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ             စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်ဆင်း တောအုပ်(၆)ဦးနှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနမှတောအုပ်(၃)ဦးစုစုပေါင်းသင်တန်းသား (၁၀၆)ဦး ဖြင့် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။     လက်ရှိဆရာ/ဆရာမအင်အား

          ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်ကြီး(၁)ဦး၊ ဒုတိယ ကျောင်းအုပ်ကြီး(၁)ဦး၊ လက်ထောက်ကထိက(၈)ဦး၊နည်းပြ(၃)ဦး၊ စုစုပေါင်းဆရာ (၁၃)ဦးဖြင့် သင်ကြားပါသည်။

ပူးတွဲ - က

သစ်တောဦးစီးဌာန

ပြင်ဦးလွင်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း ဝန်ထမ်းအင်အားစာရင်း

စဉ်

ရာထူး

လစာနှုန်း

ဦးရေ

ခွင့်

ပြု

ခန့်

ထား

လို

ပို

၁။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး

၁၆၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၀၀၀ဝိ

 

 

၂။

လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး

၁၄၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၅၀၀၀ဝိ

 

 

၃။

လက်ထောက်ကထိက

၁၂၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၃၀၀၀ဝိ

 

၄။

နည်းပြဆရာ

  ၇၉၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၈၄၀၀ဝိ

 

၅။

ဌာနခွဲစာရေး

  ၇၉၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၈၄၀၀ဝိ

-

-

၆။

ကျန်းမာရေးမှူး-၂

  ၇၉၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၈၄၀၀ဝိ

-

  ၁

 

၇။

ပြတိုက်လက်ထောက်-၃

  ၇၃၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၇၈၀၀ဝိ

-

-

၈။

အကြီးတန်းစာရေး

  ၇၃၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၇၈၀၀ဝိ

-

-

၉။

စာကြည့်တိုက်လက်ထောက်-၃

  ၇၃၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၇၈၀၀ဝိ

-

-

၁၀။

ကာယနည်းပြ

  ၇၃၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၇၈၀၀ဝိ

-

-

၁၁။

တောအုပ်

  ၇၃၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၇၈၀၀ဝိ

-

-

၁၂။

ပစ္စည်းထိန်း(၄)

  ၆၇၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ- ၇၂၀၀ဝိ

-

-

၁၃။

တောခေါင်း

  ၆၇၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ- ၇၂၀၀ဝိ

-

-

၁၄။

တောခေါင်း(ရုပ်လုံးသွင်း)

  ၆၇၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ- ၇၂၀၀ဝိ

-

-

၁၅။

အငယ်တန်းစာရေး

  ၆၇၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ- ၇၂၀၀ဝိ

-

-

၁၆။

အငယ်တန်းလက်နှိပ်စက်ရိုက်

  ၆၇၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ- ၇၂၀၀ဝိ

-

-

၁၇။

ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်(၄)

  ၆၇၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ- ၇၂၀၀ဝိ

-

-

၁၈။

ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်(၅)

   ၆၁၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၆၀၀ဝိ

-

-

၁၉။

စက်မောင်း(၅)

   ၆၁၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၆၀၀ဝိ

-

-

၂၀။

ပြတိုက်လက်ထောက်(၅)

   ၆၁၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၆၀၀ဝိ

-

-

၂၁။

သူနာပြု(၅)

   ၆၁၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၆၀၀ဝိ

-

၂၂။

အမှုတွဲထိန်း

   ၆၁၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၆၀၀ဝိ

-

  ၁

-

၂၃။

တောကြပ်

   ၆၁၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၆၀၀ဝိ

-

  -

၂၄။

ရုံးအကူ

   ၅၅၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၀၀၀ဝိ

-

  ၁

-

၂၅။

သန့်ရှင်းရေးအကူ

   ၅၅၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၀၀၀ဝိ

-

၂၆။

ရုံးစောင့်

   ၅၅၀၀ဝိ-၁၀၀ဝိ-၆၀၀၀ဝိ

-

 

 

စုစုပေါင်း

၄၉

၃၆

၁၇

သင်ကြားပို့ချပေးသည့် ဘာသာရပ်နှင့် သင်ကြားပို့ချချိန်

 

      မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းတွင် လက်ရှိအချိန်၌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တော ရေးရာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ရွေးချယ်စေလွှတ်သော ချောင်းခေါင်း၊ ချောင်းအုပ် ဝန်ထမ်းများ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး ဦးစီးဌာနတို့မှ သတ်မှတ်ချက် နှင့် ကိုက်ညီသည့် တောခေါင်းများအား စာတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံခိုင်မှုတို့ စစ်ဆေး ရွေးချယ်ကာ နှစ်စဉ်သင်တန်းသား(၁၅၀)ခန့်အား အခြေခံသစ်တောပညာရပ်များအား တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။

 

      သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးပြုစုခြင်း၊ သစ်တောအသုံးချခြင်း၊ သစ်တော ကာကွယ်ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ သစ်တောအင်ဂျင်နီယာ၊ မြေတိုင်းနှင့် ပုံဆွဲခြင်း၊ သစ်တောမူဝါဒနှင့်ဥပဒေ၊ သစ်ထုတ်ခြင်း၊ ရုက္ခဗေဒ၊ လူမှုသစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစသည့် ဘာသာရပ်(၁၂)မျိုးအား စာသင်ချိန် တစ်ချိန်လျင် ၅၀မိနစ်နှုန်းဖြင့် သင်ကြားပို့ချိန် ၈၄၀ချိန်၊ သရုပ်ပြခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း ၂၄၀ချိန်နှင့် တောတွင်းလက်‌တွေ့လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ၄၄၈ချိန် စုစုပေါင်း ၁၅၂၈ချိန် သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။

 

တက်ရောက်ခဲ့သည့် သင်တန်းသားများ

 

      ၁၈၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းမှ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေး ခဲ့သော သင်တန်းသား စုစုပေါင်းမှာ  ၅၅၈၂ ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အခြေခံသစ်တောပညာ(၉)လ သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၀၉)အား ၇-၁-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင်  စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး သစ်တောဦးစီးဌာနမှ (၅၅)ဦး၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနမှ(၁၆)ဦးနှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ(၂၅)ဦး စုစုပေါင်း (၉၆)ဦး တက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။